Trafikkteknikk

Reisevaneundersøkelser med GPS og byplanering

Verkís/Sagatraffic tjenester var prosjektering av opprinnelige versjonen av programmet smarttelefon som registrerer reisevaner.

Read more

Kjørefelt for busstrafikk

Verkís tjenester var ansvarlig for den daglige ledelse av arbeidet med prosjektet.

Read more