Flyplasser

Stavanger lufthavn

Verkís har fått i oppdrag å prosjektere deler av utvidelsen på Sola lufthavn i Stavanger.

Read more

Reykjavík flyplass

 

Verkís tjenester var forprosjektering og prosjektering med unntak av prosjektering av elektrisk utstyr. Besørget dessuten prosjektering av prosjektledelsen og tok seg av prosjektledelse det første året under utførelsen.

Read more

Egilsstaðir flyplass

Verkís tjenester var forprosjektering og prosjektering av flyplassen og utførelse av konkurransegrunnlag for anbud, kostnadsplanlegging og ettersyn med utførelse.

Read more

Leifur Eiríksson Lufthavn

Verkís tjenester var prosjektleder av all ingeniør arbeide, prosjektering av bærende konstruksjoner og vannledninger utendørs, ankomstveier, bil og fly parkering, standplasser, oljeleveranse, vann og avløp utendørs og snøsmelting. Rådgivning ved oppbygningen.

Read more