Broer og underganger

Sagvåg bro

Verkís tjenester er prosjektering og anbudsdokumenter.

Read more

Ring III

Verkís tjenester var brukonstruksjoner, trafikkplanlegging, arkitetkur og landskapsarkitektur.

Read more

Vífilsstaðar­vegur

Verkís tjenester var forprosjektering, detaljprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, kostnadsberegning og innkjøpsdokumenter.

Read more

Reykjanes­braut / Arnarnesvegur

Verkís tjenester var byggeleder med oppsyn av arbeidet på eierens vegne, gjennomgang og godkjenning av entreprenørenes kvalitetssystem. Daglig inspeksjon, HMS koordinator, kostnads- og fremdriftskontroll, fremdriftsmøter og overtakelse.

Read more

Urriðaholts­braut

Verkís tjenester var prosjektering av veibelysning, trafikkskilting, akustikk og merking av veioverflate. Utarbeidelse av anbudsmateriale og kostnadsanalyser.

Read more