Tilstands- og prisvurdering

Vulkanutbrudd i Grimsvötn

 

Verkís tjenester var prosjektledelse og taksering av skader på eiendelene som ble skadet på grunn av vulkanaske.

Read more

Vulkanutbrudd på Eyjafjalla­jökull

Verkís tjenester var prosjektledelse og taksering av skader på eiendeler og bygninger som ble skadet på grunn av vulkanaske.

Read more

Jordskjelvet på sør Island 2008

Verkís tjenester var prosjektleder i evaluering av strukturelle skader, i hovedstaden og utenfor.  

Read more

Jordskjelvet på sør Island 2000

Verkís tjenester var prosjektleder i evaluering av strukturelle skader.

Read more

Austurstræti 22 og Lækjargata 2

Verkís tjenester var prosjektledelse, bærekonstruksjon, ventilasjon, El systemer, VVS–anlegg, brannslokkesystem og byggeledelse.

Read more