Miljø og Sikkerhet

Headline list

Rarik - arbeids­sikkerhet

Verkís tjenester var risikovurdering av arbeidsmiljø og SH-forebyggingsprogram.

Arion banki hovedkvarter

Verkís tjenester var beredskapsplaner og beredskapsøvelser.

Arkeologisk museum – Universitet i Stavanger

 

Verkís tjenester var prosjektering av utskifting av eksisterende venilasjonsanlegg med et nytt og mer energieffektivt luftbehandlinganlegg, gjennomgang av rømmningsplanene og utarbeiding av nye brann- og rømmningstegninger.

Bárðarbunga vulkan

Verkís tjenester var dokumentasjon av flom og respons, flom dekningskart og respons planer.

Flom i Þjórsá elva - Tungnaá området

Verkís tjenester var studie av flom produkter fra oppskrivning av store flommer, forslag til endringer og forbedringer, og arealforvaltning.

Kárahnjúkar vannkraft - Ufsarstífla/ Hraunaveita

Verkís tjenester var geologiske og geotekniske studier i området. Hydrologiske studier, bergninger av sedimentering i bassenget i form av 2D hydraulisk modellering. Prosjektering av damkonstruksjoner, samt luker og lukeutstyr. Prosjektering av kanaler og tunneler.

Regulerings­plan for industritomt i Bíldudalur

Verkís tjenester var utarbeidelse av reguleringsplan, endringer på kommuneplan og utarbeidelse av konsekvensvurdering.

Fugleliv og vegetasjon studier - Búrfell

Verkís tjenester var utarbeidelse, evaluering, pilotstudier med Búrfell vurdere kollisjon, tetthet og fordeling av hekkende fugler og vegetasjonsstudier.

Fjarðaál aluminiumsverk

Verkís tjenester var deltakelse i prosjektet som ledende partner i HRV Engineering, jobbe i team med Bechtel Corp som Bechtel-HRV, mulighetsstudie, teknik i ulike felt, kostnadsestimering, execution planlegging, forberedelse av bud dokumentasjon og vurdering av bud, byggeleder, anleggsleder for prosjkteringog kvalitetssikring.

Straumsvík aluminiumsverk

Verkís tjenester var psrosjektledelse, frontendteknikk og utformingsplanlegging, innkjøp, inkludert utarbeiding av spesifikasjoner og anbudsdokumenter, budgjennomgang og tildeling, kontraktledelse, byggeledelse, byggeplasstilsyn, inspisering og testing. Prosjektkontroll, beregning, planlegging, konstruksjonsteknikk, og maskinteknikk.

Ísafjörður koblings­stasjon

Verkís tjenester var prosjektledelse, prosjektering av kontroll- og verneutstyr, design kontroll av hjelpesystemer, deltakelse i fabrikktesting, diverse assistanse i byggeperioden.

Sundahöfn havn

Verkís tjenester var forberedende undersøkelser, prosjektering av kaier, utarbeidelse av anbuds- og kontraktdokumenter samt kostnadsvurderinger. Prosjektet innbefatter prosjektering av mudderarbeid, forprosjektering, anbudsdokumenter, kostnadsberegninger og fremdriftsplan samt etterfølging i utførelsestiden.