Utdanningsfasiliteter

Islands Kultur Forsknings senter

Verkís tjenester var prosjektering av alt ingeniør arbeide, bærende konstruksjoner samt VVS. Prosjekteringen var utført i henholdt til BIM, BREEAM, og BIPS internasjonale standard utførsel.

Read more

VERÖLD - VIGDÍS‘ HOUSE

Verkís tjenester er strukturell og fundament prosjektering, rørnett, oppvarming, snøsmelting, bruksvann og avfallsvann, ventilasjon og sprinkler prosjektering, prosjektering el-systemer og prosjektering brann sikkerhet.

Read more

Heggedal skole

Verkís tjenester er prosjekt- og prosjekteringsledelse, byggeteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, elektroteknisk prosjektering, prosjektering av veg, vann og avløp, geoteknisk prosjektering, utarbeidelse av kostnadsanslag, LCC beregninger og analyse, utarbeidelse av arbeidstegninger, utarbeidelse av anbudsdokumenter for generalentreprise, bistand med kontrahering og forhandlinger med entreprenører, oppfølging i byggefasen.

Read more

Sæmundar­skole

Verkís tjenester var konkurransegrunnlag og kostnadsestimat, prosjektering av følgende elektriske systemer, ledningsnett, lavspenningssystem, belysningsanlegg, kontrollsystem for belysning og vindusåpnere, telekommunikasjonsanlegg, innbruddsvarselsystem, videoovervåkningsanlegg, brannvarslingssystem, nødlyssystem.

Read more

Universitet i Reykjavik

Verkís tjenester var primærkostnadsplan, forprosjektering, prosjekteringsforslag, prosjektering av følgende anlegg, ledningsnett, lavspenntanlegg, belysningssystem, innvendig og utvendig, styresystem av belysning for vinduer og vindusskjerming, telekommunikasjonsanlegg, adgangskontrollsystem, innbruddsvarslingssystem, videoovervåkningsanlegg, brannvarslingssystem, nødlysanlegg, lydanlegg, bygningens kontrollstyresystem.

Read more

Vidergående skole i Mosfellsbær kommune

Verkís tjenester var behovsanalyse, byggeteknisk prosjektering, VVS-prosjektering, geotekniske undersøkelser, prosjektering av vann og avløp på tomt, prosjektering av rør og ventilasjon, administrering av BREEAM sertifisering av utforming, LCC-beregninger og analyse, utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Read more

Háskólatorg - Island Universitet

Verkís tjenester var rådgivende ingeniører ved fundamentering, prosjektering av bæreanlegg, lednings- og ventilasjonssystemer samt rådgivning angående akustikk (RIB, RIV, RIG). Rådgivning i byggertiden.

Read more