28/11/2017 : VERKIS VURDERER STØRRELSE PÅ DIMENSJONERENDE FLOM FOR STATENS VEGVESEN

Fra siste årskifte har Verkis arbeidet med en rekke oversvømmelser for Statens vegvesen, i tillegg til å vurdere nødvendig lysåpning for broer og avløp og anslå behov for erosjon sikring for disse byggverk

les mer...

8/11/2017 : Ásgeir Trausti slenger en vinylplate i sjøen

Nå nylig slengte musikeren Asgeir Trausti 7“vinylplate i havet fra en helikopter.  Platen var i en spesiell flaskepost designet og konstruert av Verkís. Meldingen er en del av skattejakten som musiker står for over hele verden, men denne delen av prosjektet har blitt kalt Album i en flaske.

les mer...

26/10/2017 : Åpning gang- og sykkelsti i Norge

Tidligere i sommer var en 1,5 km lang gang- og sykkelsti åpnede i Nes kommune, ca 50 km nordøst for Oslo, og Verkís tok seg av hele prosjektets utforming.

les mer...

28/9/2017 : Utvidelse av OP-Verkís kontoret i Norge

OP-Verkís kontor, Verkis datterselskap i Norge har blitt utvidet og arbeidsstasjonene er økt med åtte. Målet er å øke antall ansatte i de kommende månedene.

les mer...