13/2/2018 : Islandsk design nominert til pris i Norge

Holmen-svømmehall i Asker, Norge, har blitt nominert som årets bygg 2017 av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge (NHO). 

Svømmehallen er designet av Arkís arkitekter og Verkís. Verkís er den overordnede konsulenten for prosjektet, men Arkís arkitekter har tatt vare på alle arkitektoniske design. Prosjektet ble drevet av OP-Verkis i Oslo.

les mer...

2/1/2018 : Ny legevakt åpnet i Askim ved en høytidelig seremoni

I de siste år har Verkís og Arkís jobbet med forstudie, innledende- og detaljert design på grunn av endringer på Askims gamle sykehus i Østfold, på over 10 000 m², hvor målet er at huset brukes som et helsesenter med et bredt spekter av aktiviteter.

les mer...

28/11/2017 : VERKIS VURDERER STØRRELSE PÅ DIMENSJONERENDE FLOM FOR STATENS VEGVESEN

Fra siste årskifte har Verkis arbeidet med en rekke oversvømmelser for Statens vegvesen, i tillegg til å vurdere nødvendig lysåpning for broer og avløp og anslå behov for erosjon sikring for disse byggverk

les mer...

8/11/2017 : Ásgeir Trausti slenger en vinylplate i sjøen

Nå nylig slengte musikeren Asgeir Trausti 7“vinylplate i havet fra en helikopter.  Platen var i en spesiell flaskepost designet og konstruert av Verkís. Meldingen er en del av skattejakten som musiker står for over hele verden, men denne delen av prosjektet har blitt kalt Album i en flaske.

les mer...