31/7/2017 : BIM PROSJEKTER HOS VERKIS

Antall prosjekter som er helt eller delvis utarbeidet etter BIM metodikken har økt veldig de siste årene hos Verkis. Etter som designere får et bedre grep rundt metodikken og indre planlegging rundt BIM prosjekter utvikler seg, viser fordelene seg. BIM metodikken gir designere mer frihet til å finne mer effektive løsninger som leder til fordeler for oppdragsgiveren både under byggverkets konstruksjonstid og driftstid.

les mer...

27/6/2017 : Verkís deltar i endringene av et av Islands mest kjente landemerke

I 2016 ble det satt i gang med å totalrenovere Perlan, bygning som er et kjent landemerke i Islands hovedstad Reykjavík og endring av bygningsformålet til museum. Verkís har ansvar for alle endringer av bygningen og istandsetting samt byggeledelse i byggeperioden og tilstandsvurdering av nåværende anlegg.

les mer...

6/6/2017 : E6 Frya-Sjoa

Veiprosjektet E6 Frya-Sjoa ble i slutten av mars valgt årets prosjekt i Norge i 2016 av Byggeindustrien. Prosjektet omfatter en 33 km lang, firefelts veistrekning på E6 i Gudbrandsdalen.

les mer...