Nyheter

Verkís støttet årets TV-aksjon «Vann forandrer alt» med 10.000kr

Organisasjonen er Kirkens Nødhjelp og temaet er vann.

Pengene som kommer inn skal brukes til å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.

Utbygging av Rom skole under planlegging

Ingeniørfirmaet Verkís og arkitektfirmaet Arkís arbeider sammen i en prosjekteringsgruppe med utarbeidelse av forprosjekt for en ny 500

m2 paviljon med 4 klasserom samt oppholdsrom m.m.

Asker bygger svømmehall til 241 millioner

Om tre år skal den nye svømmehallen på Holmen stå klar til å ta imot badeglade askerbøringer.

Norsk nyhetsmagasin skriver om islandske foretaks utenlands-ekspansjoner

Verkis begynte sin virksomhet i Norge for omkring 5 år siden og har siden den tid hatt tallrike oppdrag der til lands. I løpet av denne tiden har firmaet måttet tilpasse seg norske arbeidsmetoder, med stadig opplæring og trening av sine ansatte. Et ledd i denne opplæringen er bruk av kostnads- og arbeidsbeskrivelsesprogrammer som er spesialtilpasset det norske markedet.

Verkís har nå flyttet inn i det nye hovedkontoret på Island

Verkís  har nå flyttet inn i det nye hovedkontoret i Ofanleiti 2, som eies av eiendomsselskapet Regins. Huset er ca 8.000 m2, der det er to hovedfløyer på  fem etasjer. Reykjavik Universitet holdt tidligere til i disse lokalene.


Verkefni

Um okkur

Spesialkunnskaper

Blant våre spesialkunnskaper er: Vannkraftverk og kraftnett, Fjernvarmeforsyning, Havner og lulfthavner, Veg, Vann og avløp, Industri, Prosess og prosess styringer.

Les mer

Verkefni

Verkefni

Prosjekter

Våre prosjekter har vært meget variert. Våre eksperter arbeider på forskjellige prosjekter i alle fagområder.

Les mer

Þjónusta

Tjenester

Verkís tilbyr tjenester på de fleste områder innenfor ingeniørfaget. Verkís besitter ekspert kunnskaper som dekker alle de behov som en byggherre kan ha, fra første idé til fullført prosjekt.

Read more